ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

Επιδίωξη μας είναι όχι μόνο να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου εφαρμογές αλλά και να τους υποστηρίζουμε με συνέπεια κατά την εκμάθηση των προγραμμάτων και στην συνέχεια κατά την συστηματική χρήση αυτών. Για μια ολοκληρωμένη υποστήριξη οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την αγορά ενός Συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης.

Παροχές

  • Καθημερινή πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη των προγραμμάτων σε θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες εκμάθησης ή λειτουργίας των προγραμμάτων και ερωτήσεις νομοθεσίας ή κανονισμών.
  • Ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του προσωπικού χώρου του συνδρομητή στην ιστοσελίδα του ΤΟΛ. Από τον προσωπικό του λογαριασμό μπορεί να υποβάλει ερωτήματα και να στέλνει αρχεία, όπως επίσης να βρίσκει και να κατεβάζει τα αρχεία εγκατάστασης των εκδόσεων των εφαρμογών που δικαιούται.
  • Άμεση υποστήριξη με σύνδεση στην οθόνη του υπολογιστή σας μέσω διαδικτύου εφόσον αυτό απαιτηθεί.
  • Όλες οι ενημερώσεις και αναβαθμίσεις της τρέχουσας έκδοσης τόσο της κεντρικής μονάδος όσο και των υπομονάδων των εφαρμογών οι οποίες παρέχονται στον συνδρομητή μέσω του προσωπικού του χώρου στην ιστοσελίδα του ΤΟΛ.
  • Σημαντικές οικονομικές εκπτώσεις στις τιμές των επερχόμενων νέων υπομονάδων των προγραμμάτων.

Διάρκεια

Η διάρκεια του συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος (12 μήνες), αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς του συμβολαίου.
Ωστόσο με κάθε νέα αγορά ενός προϊόντος παρέχεται δωρεάν συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών που καλύπτει όλες τις παραπάνω παροχές.

Τροποποιήσεις Συμβολαίου

Τροποποιήσεις στα συμβόλαια είναι πάντα εφικτές. Επίσης ο ΤΟΛ® διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τις απαραίτητες προσαρμογές στις τιμές των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης.

 

Προϋποθέσεις

Τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται στις εκάστοτε τρέχουσες εκδόσεις των προγραμμάτων (πχ 3.x για το ΡΑΦ ή 4.x για τις Αμοιβές Μηχανικών). Σε περίπτωση αλλαγής έκδοσης η υποστήριξη της απερχόμενης έκδοσης συνεχίζεται έως ότου λήξει το ενεργό συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης. Εφόσον υπάρξει αναβάθμιση της απερχόμενης έκδοσης στην καινούργια το δικαίωμα για όποιο υπόλοιπο χρόνου υποστήριξης υπάρχει στο συμβόλαιο αυτόματα μεταφέρεται στην νέα έκδοση.