ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ενημερώσεις και Αναβαθμίσεις

Ενημερώσεις

Οι ενημερώσεις αποτελούν μικρές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις των προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία τους. Οι ενημερώσεις επιφέρουν αλλαγή στην αρίθμηση της εκάστοτε έκδοσης, πχ από έκδοση 3.3.4.7 σε έκδοση 3.4.1.0. Οι πελάτες με Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όελς τις νέες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις και μπορούν να κάνουν λήψη αυτών από την προσωπική τους περιοχή στην ιστοσελίδα του ΤΟΛ.

Αναβαθμίσεις

Οι αναβαθμίσεις αποτελούν μεγάλες αναθεωρήσεις ή ακόμα και πλήρη ανασχεδιασμό των προγραμμάτων.  Οι αναβαθμίσεις επιφέρουν αλλαγή στην αρίθμηση της εκάστοτε έκδοσης, πχ από έκδοση 3.xx σε έκδοση 4.xx και είναι διαθέσιμες δωρεάν στους χρήστες με ενεργό Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης.

Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

Οι εφαρμογές του ΤΟΛ εξελίσσονται κι εμπλουτίζονται με νέες λειτουργίες διαρκώς. Αγοράστε ένα Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης κι εκμεταλλευτείτε τα σημαντικά οφέλη που προσφέρονται.

Εγχειρίδια

Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τις εφαρμογές του ΤΟΛ μπορείτε να τα βρείτε ως ‘Έντυπο Υλικό’ κάτω από το μενού ‘Downloads’. Όλα τα εγχειρίδια είναι σε μορφή αρχείου pdf.