Εργαστείτε μαζί μας!

Ο Τεχνικός Οίκος Λογισμικού – ΤΟΛ, είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση τεχνικού λογισμικού για μηχανικούς, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Το κύριο προϊόν του ΤΟΛ είναι το ΡΑΦ, το οποίο αποτελεί μια οικογένεια εφαρμογών για την στατική και αντισεισμική ανάλυση και έλεγχο επάρκειας αντοχής κτηριακών έργων.

Το ΡΑΦ βελτιώνεται, εξελίσσεται και επεκτείνεται συνεχώς, με νέες μεθόδους ανάλυσης, νέους κανονισμούς, με έλεγχο δομικών μελών από νέα υλικά, νέα πρόσθετα (addons), βελτίωση των γραφικών απεικονίσεων και του user interface, όλα ενταγμένα στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον της εφαρμογής.

Η ομάδα ανάπτυξης του ΤΟΛ, αναζητεί συνεχώς ενθουσιώδεις, ταλαντούχους μελλοντικούς συναδέλφους, με πάθος για τον προγραμματισμό και την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, στην περιοχή της υπολογιστικής μηχανικής και γεωμετρίας, των γραφικών απεικονίσεων και της διαχείρισης μεγάλου όγκου βάσεων δεδομένων.


Ανοικτές Θέσεις Εργασίας

Μηχανικός Υπολογιστών–Software Engineer


Πολιτικός Μηχανικός – Δομοστατικός