ΥΠΟΙΚ 1137140/2439/Α0012 ΠΟΛ. 1277/Β'936/19.12.1994

Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.

ΥΠΟΙΚ 1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ. 1230/8.8.1996

Εφαρμογή των διατάξεων της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΙΚ 1107461/2019/Α0012/ΠΟΛ. 1264/7.10.1996

Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών

ΥΠΟΙΚ 1064791/1306/Α0012/ΠΟΛ.1210/2000/14.7.2000

Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών

Έγγραφο 1057673/1033/Α0012/ΠOΛ. 1158/15-6-2001

Μέσες τιμές ζωνης Περιφερειακών Διαμερισμάτων

Αντικειμενικές Τιμές 2006

Αντικειμενικές Αξίες ανά Περιφέρεια και Νομό (όπως δημοσιεύτηκαν στις 9/1/2006)

Αντικειμενικές Τιμές 2007

Αντικειμενικές Αξίες ανά Περιφέρεια και Νομό (όπως δημοσιεύτηκαν στις 22/2/2007)