Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να παρακολουθήσετε μια αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής Αμοιβές Μηχανικών, οργανωμένη σε κεφάλαια. Χρησιμοποιείστε το μενού ή τα βέλη για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο. Σε κάθε θέμα θα βρείτε πολλές εικόνες του προγράμματος ως μικρογραφίες που που γίνονται πλήρεις με απλό κλικ πάνω τους.

Γενικά

Δείτε τις βασικές αρχές και την οργάνωση user interface της εφαρμογής, σε βασικά κεφάλαια και επιμέρους σελίδες δεδομένων.

Προϋπολογισμοί

Παρακολουθείστε τον απλό τρόπο σύνταξης εμβαδομετρικών ή αναλυτικών προϋπολογισμών κτιριακών έργων.

Αμοιβές.

Δείτε τον απλό τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε τις απαιτούμενες εργασίες (μελέτες και επιβλέψεις) αλλά και τον τρόπο που δίνουμε τις παραμέτρους σε κάθε μία από αυτές. Μπορούμε να υπολογίσουμε μια αμοιβή αρκεί να δώσουμε την δαπάνη (χωρίς να συντάξουμε εμβαδομετρικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό)

Τοπογραφικά.

Υπολογισμός αμοιβών έργων με μόνο τοπογραφικές εργασίες.
Παραγωγή και υποβολή του αρχείου XML στο ΤΕΕ.

Εισφορές

Εισφορές μηχανικών και ιδιοκτητών συγκεντρώνονται σε μια σελίδα. Μπορούμε να υπολογίσουμε τις εισφορές για γνωστό προϋπολογισμό ή/και αμοιβές χωρίς να συντάξουμε εμβαδομετρικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό.

ΙΚΑ

Δείτε τον τρόπο αυτόματης από το πρόγραμμα συμπλήρωσης των πινάκων 1, 2 & 3 του ΙΚΑ. Μπορούμε πάντα αν συντρέχει λόγος να επέμβουμε αλλάζοντας τιμές.

ΕΚΚΟ

Δείτε τον τρόπο αυτόματης από το πρόγραμμα συμπλήρωσης των εντύπων του ΕΚΚΟ και τον τρόπος σύνταξης και τροποποίησης των χιλιοστών του τελικού πίνακα με τα παραστατικά.

Έντυπα

Το πρόγραμμα συντάσσει και συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα έντυπα για την έκδοση της άδειας αλλά και πλήθος χρήσιμων βοηθητικών – προαιρετικών εντύπων.

Gantt

Σύνταξη χρονικού προγραμματισμού – διαγράμματος Gannt

Βοήθεια

Πλήρης τεκμηρίωση με θέματα βοήθειας στη χρήση της εφαρμογής, θέματα νομοθεσίας, συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις (faq), χρήσιμες παραπομπές κ.α.