Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Έντυπα

   Το πρόγραμμα συντάσσει, συμπληρώνει και τυπώνει όλα τα υποχρεωτικά έντυπα που απαιτούνται για την έκδοση μιας της οικοδομικής άδειας. Επιπλέον διαθέτει περισσότερα από 90 έντυπα χρήσιμα για την διεκπεραίωση (αιτήσεις, δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης, φύλλο αδείας κλπ).

Το περιβάλλον προεπισκόπησης και εκτύπωσης των εντύπων είναι ιδιαίτερα απλό ταχύτατο και εύχρηστο, ενώ τα έντυπα τυπώνονται μεμονωμένα ή ομαδικά.


   Εκτυπώσεις Εντύπων Α4 και Εκτυπώσεις Εντύπων Α3 (Φύλλο Αδείας, σημείωμα κατάθεσης εισφορών, «πολύχρωμο» κ.α.), όπως και Εκτύπωση «Σεντόνι» μεγέθους A1, σε σχεδιογράφο (plotter).

   Πλήρης συνεργασία με word 2007 και excel 2007. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε έντυπο με τις γνωστές εφαρμογές της Microsoft.