Αμοιβές Μηχανικών
 

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Gantt

   Διαμόρφωση Χρονικού Προγραμματισμού με το Διάγραμμα Gantt, σε ένα εύχρηστο και καλαίσθητο περιβάλλον εργασίας προσβάσιμο μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα.