Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Βοήθεια

   Πλήρες αναλυτικές οδηγίες χρήσης, διαθέσιμες ηλεκτρονικά μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα. Πλήρης τεκμηρίωση προσβάσιμη μέσα από το φύλλο βοήθειας της εφαρμογής, με όλους τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που σχετίζονται με προϋπολογισμούς, αμοιβές, εισφορές, ΙΚΑ, ΕΚΚΟ, ΣΑΥ-ΦΑΥ κ.α.