Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

Αμοιβές Τοπογραφικού

   Υπολογισμός αμοιβών για έργο με τοπογραφικές εργασίες μόνο. Χρησιμοποιώντας τους τρεις διαθέσιμους πίνακες ο χρήστης μπορεί να εισάγει στον Πίνακα 1 το είδος και το πλήθος των κύριων τοπογραφικών εργασιών που επιθυμεί και να τις αναθέσει σε έναν ή περισσότερους μηχανικούς, να επιλέξει στον Πίνακα 2 τις επιμέρους εργασίες που αντιστοιχούν σε κάθε μια κύρια εργασία και να τις επεξεργαστεί στον Πίνακα 3. Η αμοιβές υπολογίζονται για κάθε εργασία ξεχωριστά κι εμφανίζονται ως σύνολο στον σχετικό πίνακα δίπλα από κάθε κύρια τοπογραφική εργασία. Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα το αρχείο XML για υποβολή στο online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ.


Ανάλυση αμοιβών ανά μηχανικό με δυνατότητα τροποποίησης της τελικής αμοιβής έτσι ώστε τα τελικά έντυπα (ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) να συμφωνούν με τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των μηχανικών (π.χ. σε περίπτωση έκδοσης Α.Π.Υ. με στρογγυλοποιημένα ποσά).