Υποβολή xml στο ΤΕΕ
 
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ xml ΣΤΟ ΤΕΕ

Αφού δώσουμε όλα τα στοιχεία στα σχετικά φύλλα του προγράμματος, τα απαραίτητα βήματα για την υποβολή ενός έργου στο online σύστημα υπολογισμού του ΤΕΕ είναι:

1. Για να μην απορριφθεί ένα αρχείο xml από το σύστημα του ΤΕΕ θα πρέπει εκτός των άλλων:

  • Ομηχανικός που υποβάλει το έργο να συμμετέχει τουλάχιστο σε μία μελέτη ή επίβλεψη.
  • Ο αριθμοί μητρώου όλων των μηχανικών πρέπει να είναι οι πραγματικοί του ΤΕΕ.
  • Να έχουμε δώσει τουλάχιστο την περιγραφή του έργου.
  • Να έχουμε δηλώσει τουλάχιστο το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.
  • Τόσο η τιμή του συντελεστή (λ) όσο και το τρίμηνο ισχύος του, να είναι δηλωμένα με ακρίβεια.
2. Από το ΤΟΛ Αμοιβές με την εντολή «Παραγωγή Αρχείου ΤΕΕ xml» παράγουμε και αποθηκεύουμε σε κάποιο φάκελο στο δίσκο μας το αρχείο xml που θα υποβληθεί.
3. Από το φύλλο TEEonline του προγράμματος, συνδεόμαστε στο σύστημα του ΤΕΕ, δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχουμε λάβει από το ΤΕΕ:
4. Αφού συνδεθούμε στο σύστημα πηγαίνουμε στη σελίδα «Τα Έργα μου»:
5. Πατάμε το πλήκτρο «Υποβολή Νέου Έργου από αρχείο XML»:
6. Πατάμε το πλήκτρο «Choose File» (1) και επιλέγουμε το αρχείο XML που έχει παραχθεί από το πρόγραμμα. Τσεκάρουμε τις σχετικές βεβαιώσεις (2) και πατάμε το πλήκτρο «Υποβολή Νέου Έργου από αρχείο XML» (3):
7. Αν το XML γίνει δεκτό, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα, όπου τσεκάρουμε τις δύο δηλώσεις (1) και πατάμε το πλήκτρο«Αποδοχή Επιλογών» (2):
8. Πατάμε το εικονίδιο pdf (1) για να δημιουργηθεί το πινάκιο αμοιβών και όταν φύγει το σύμβολο ( + ) το πατάμε ξανά για να ανοίξουμε ή να σώσουμε το πινάκιο. Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να δούμε και να τυπώσουμε τα έγγραφα pdf, είναι να έχουμε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader. Πηγαίνουμε στη σελίδα «Ομάδα έργου» (3) και για κάθε συμμετέχοντα μηχανικό πατάμε το πλήκτρο «Δημιουργήστε/Ενημερώστε την Εντολή Πληρωμής» (4), οπότε εμφανίζεται το εικονίδιο pdf της εντολής πληρωμής του συγκεκριμένου μηχανικού (5), το οποίο πρέπει να ανοίξουμε κάνοντας κλικ πάνω του και να το τυπώσουμε.
Σε περίπτωση που το έργο απορριφθεί λόγω σφάλματος από το ΤΕΕ:
Αν για κάποιο λόγο το σύστημα απορρίψει το αρχείο XML, βγαίνει κάποιο μήνυμα σφάλματος όπως το παρακάτω που μας ενημερώσει για το λόγο για τον οποίο δεν έγιναν δεκτά τα δεδομένα του XML ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε και να επαναλάβουμε τη διαδικασία ξανά.
Σε περίπτωση που το έργο γίνει δεκτό αλλά δεν εγκριθεί αυτόματα από το ΤΕΕ:  
Αν το σύστημα κάνει δεκτό το αρχείο XML, αλλά το έργο δεν εγκριθεί αυτόματα τότε στη σελίδα του ΤΕΕ "Τα Έργα μου" επιλέγουμε το έργο που δεν έχει εγκριθεί και πατάμε το ερωτηματικό δίπλα στο πεδίο που "Έγκριση από το ΤΕΕ". Οπότε εμφανίζεται μια φόρμα που μας ενημερώνει για το λόγο για τον οποίο το έργο δεν εγκρίθηκε από το σύστημα. Ανάλογα την περίπτωση και το λόγο μη έγκρισης, είτε υποβάλλουμε το έργο ξανά διορθωμένο είτε επικοινωνούμε με το ΤΕΕ για συννενόηση και οδηγίες ή/και λήψη των εντολών πληρωμής με άλλο τρόπο.