Τεχνικός Οίκος Λογισμικού.

Κύρια Μονάδα ΡΑΦ

Περισσότερα...

Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών

Περισσότερα...

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Περισσότερα...

Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος

Περισσότερα...

Στατική Υπερωθητική Ανάλυση

 

Περισσότερα...

Ενισχύσεις Υφισταμένων Κτηρίων

Περισσότερα...

Αποτίμηση Υφισταμένων Κτηρίων Ο/Σ

Περισσότερα...

Φέρουσα Τοιχοποιία

Περισσότερα...

Ξύλινες Κατασκευές

Περισσότερα...

Μεταλλικά Κτήρια

 

Περισσότερα...

Σύμμεικτα Κτήρια

Περισσότερα...

Πολυμελείς Μεταλλικές και Σύμμεικτες Διατομές

Περισσότερα...

Δράσεις Ανέμου-Χιονιού

Μεταλλικές Συνδέσεις

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων

Περισσότερα...

Αμοιβές - Έκδοση 5

Η εφαρμογή «Αμοιβές Μηχανικών v4» αποτελεί την πρόταση του ΤΟΛ® στα προγράμματα υπολογισμού αμοιβών και εισφορών μηχανικού και ιδιοκτήτη, διαχείρισης εντύπων για την έκδοση οικοδομικών αδειών και υποβολής στο online σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση των εντολών πληρωμής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε ένα ενιαίο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Σύνθετες περιπτώσεις όπως η Αλλαγή Χρήσης αντιμετωπίζονται εύκολα μέσω wizard, χωρίς να απαιτείται η γνώση της πολύπλοκης νομοθεσίας.

Η τελευταία έκδοση 5.1.0 υποστηρίζει τον υπολογισμό του προστίμου τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4178/2013.

Έντυπα Δόμησης - Έκδοση 2

Η εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης – ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» αποτελεί την πρόταση του ΤΟΛ® για την διευκόλυνση του χρήστη στη συμπλήρωση και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων των νόμων Ν4030/11, Ν4067/12 και Ν4178/13. Συμπεριλαμβάνει τα έντυπα «Αίτηση Έγκρισης Δόμησης», «Έγκριση Δόμησης», «Εργασίες Μικρής Κλίμακας», «Εργασίες Άρθρου 4 §3 Ν4067/12».

Η εφαρμογή αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων και τη συμπλήρωση των δεδομένων για τη βαθμονόμηση του κτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής οδηγίας για το νέο «Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων – ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α». στα πλαίσια του Ν4178/13.

Είναι μια αυτόνομη εφαρμογή η οποία όμως μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Αμοιβές Μηχανικών» ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων από αυτό. Το interface του προγράμματος έχει διαμορφωθεί σε σελίδες δεδομένων όμοιες με τα πρότυπα έντυπα. Με το τρόπο αυτό διευκολύνεται σημαντικά η εισαγωγή και οργάνωση των δεδομένων του κτηρίου.

Έλεγχος Διαξονικής Κάμψης
με ορθή δύναμη

Το ΔΙΑΣΚ είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή για τον έλεγχο διατομών οπλισμένου σκυροδέματος. Πιο συγκεκριμένα, για μια διατομή οπλισμένου σκυροδέματος, με δεδομένη γεωμετρία, διάταξη οπλισμού, ποιότητες υλικών και εξωτερικά φορτία, με το ΔΙΑΣΚ μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Έλεγχο της επάρκειας αντοχής της διατομής.
  • Διαστασιολόγηση (υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού)
  • Έλεγχο εντατικής κατάστασης κατά την λειτουργία της διατομής με τα συγκεκριμένα εξωτερικά φορτία

Ως εξωτερικά φορτία εννοούνται εδώ ροπές διαξονικής κάμψης και ορθή δύναμη. Οι διατομές που ελέγχονται με το ΔΙΑΣΚ μπορούν να έχουν πρακτικά, οποιαδήποτε γεωμετρική μορφή, αλλά και οποιαδήποτε διάταξη ράβδων οπλισμού. Έτσι με το ΔΙΑΣΚ μπορούμε να διαστασιολογούμε και να ελέγχουμε από απλές ορθογωνικές διατομές με οπλισμό στις τέσσερις γωνίες – όπως αυτές που έως τώρα οπλίζονταν με τη βοήθεια πινάκων – μέχρι και τυχαία σχήματα διατομών με οπλισμό επίσης σε τυχαίες θέσεις, με ή χωρίς οπές (κενά), και με ή χωρίς περιοχές διαφορετικού σκυροδέματος και διαφορετικού οπλισμού όπως ενισχύσεις διατομών με μανδύες.