ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Webinars

Ενημερωθείτε και εγγραφείτε στα προγραμματισμένα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια και γνωρίστε τα προϊόντα του ΤΟΛ!

   Περισσότερα ...

Ευρωκώδικες

Εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες του ΡΑΦ για εκπόνηση στατικών μελετών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και το Ελληνικό και Κυπριακό εθνικό προσάρτημα.

   Περισσότερα...

Προϊόντα Τεχνικού Λογισμικού για Μηχανικούς

Ο ΤΟΛ από το 2001 παράγει και διαθέτει προϊόντα τεχνικού λογισμικού για μηχανικούς με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία, την πλήρη διαφάνεια και την καινοτομία.

Τα προϊόντα του καλύπτουν τον χώρο των στατικών μελετών κτηρίων, κάθε είδους και κάθε υλικού δόμησης και για το σύνολο των ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ο ΤΟΛ επίσης διαθέτει πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.