Ευρωκώδικες

Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Ευρωκώδικες
Ολοκλήρωση Ελληνικής Εκδοσης

Ο ΕΛΟΤ ανακοίνωσε τη διάθεση της ελληνικής έκδοσης των Ευρωκωδίκων που θα είναι οι μοναδικοί κανονισμοί υποχρεωτικής εφαρμογής

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ευρωκωδίκων

Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων(EN 1990 - EN 1999) για το σχεδιασμό των κατασκευών που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

Εκτός από το σχεδιασμό των κατασκευών, οι Ευρωκώδικες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων έργων καθώς και στη διαδικασία βεβαίωσης συμμόρφωσης κατασκευαστικών προϊόντων (σήμανση CE) με την προοπτική να αντικαταστήσουν τους διαφορετικούς κρατικούς δομικούς κανονισμούς.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των Ευρωκωδίκων

Οι Ευρωκώδικες στο ΡΑΦ

Το ΡΑΦ παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού, ανάλυσης κι ελέγχου των δομικών στοιχείων ενός φορέα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Στην τρέχουσα έκδοσή του, η οποία αφορά την μελέτη κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω κεφάλαια των ευρωκωδίκων:

Ευρωκώδικας 0: Συνδυασμοί δράσεων
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις επι των κατασκευών
Ευρωκώδικας 2: Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
Ευρωκώδικας 3: Μεταλλικές κατασκευές
Ευρωκώδικας 4: Σύμμεικτες κατασκευές
Ευρωκώδικας 6: Φέρουσα τοιχοποιία
Ευρωκώδικας 7: Εδαφομηχανική
Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικές κατασκευές

Επίσης, σε ότι αφορά τα εθνικά προσαρτήματα διαθέσιμα στο ΡΑΦ είναι:

  • Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα
  • Κυπριακό Εθνικό Προσάρτημα

Υιοθέτηση Ευρωκωδίκων στην Ελληνική Νομοθεσία

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 1457, 05/06/2014

Αποκλειστική Εφαρμογή Ευρωκωδίκων στην Κύπρο

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 4501, 24/06/2011, Μέρος I, Παρ. 3
Κανονιστικές και Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π 242/2011, σελ 1701- Έγκριση Εθνικών Προσαρτημάτων για τους Ευρωκώδικες

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 4533, 25/11/2011, Μέρος I
Κανονιστικές και Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π 479/2011 - Αποκλειστική Εφαρμογή Ευρωκωδίκων και Προσαρτημάτων,
και απόσυρση εθνικών προτύπων CYS 159 και CYS 13.

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αριθμός φύλου: 4538, 23/12/2011, Μέρος I
Κανονιστικές και Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π 528/2011, σελ 3635 - Γνωστοποίηση των τίτλων και των αριθμών των Ευρωκωδίκων
και των Προσαρτημάτων οι οποίοι τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/2012.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Ευρωκώδικες - Ολοκλήρωση της Ελληνικής Εκδοσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε και έχει πλέον προς διάθεση, την ελληνική έκδοση των Ευρωκωδίκων.

Οι Ευρωκώδικες, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ, πολύ σύντομα θα είναι οι μοναδικοί κανονισμοί υποχρεωτικής εφαρμογής, με ταυτόχρονη απόσυρση όλων των μέχρι τώρα ισχυόντων δομικών κανονισμών (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.