Κύρια Μονάδα
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Το ΡΑΦ αποτελεί την κύρια μονάδα ενός συστήματος, με σκοπό τις στατικές μελέτες κτιριακών έργων. Είναι ένα τεχνολογικά σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανές πρόγραμμα στατικών μελετών προσαρμοσμένο πλήρως στο πνεύμα των σύγχρονων κανονισμών, με δυνατότητες οι οποίες ικανοποιούν και τον πλέον απαιτητικό μελετητή. Οι βασικές λειτουργίες του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΡΑΦ και τις υπομονάδες του, μπορείτε να ανατρέξετε στα εγχειρίδια χρήσης του προγράμματος, τα οποία βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε μία μεγάλη ποικιλία βιντεοσκοπήσεων με παρουσιάσεις και οδηγίες εκμάθησης του ΡΑΦ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σας προτείνουμε να κατεβάσετε τη Δοκιμαστική Έκδοση (Demo) του προγράμματος και να γνωρίσετε στην πράξη το ΡΑΦ και τις δυνατότητές του, εδώ:

main_unit_1

Ανάλυση κτηρίου ΟΣ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8-1.

2 Επιφάνεια Εργασίας expand collapse
3 Βιβλιοθήκες expand collapse
4 Μέθοδοι Προσομοίωσης και Ανάλυσης Κτηρίων expand collapse
5 Θεμελιώσεις expand collapse
6 Έλεγχοι Επάρκειας – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων expand collapse
7 Τεύχος Στατικής Μελέτης expand collapse