Δράσεις Ανέμων και Χιονιού
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Οι «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των δράσεων των ανέμων και των φορτίων χιονιού κατά το σχεδιασμό κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ-1.4. Με τη συγκεκριμένη υπομονάδα, δημιουργούνται με αυτοματοποιημένο και γρήγορο τρόπο οι επιφάνειες φόρτισης ενός κτηρίου που περιλαμβάνουν στέγες, επίπεδες, μονόριχτες, δίριχτες και τετράριχτες, κατακόρυφους τοίχους και πατάρια, με όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις και συνδυασμούς φόρτισης για την κατασκευή. Με αυτά τα δεδομένα, προσδιορίζονται με ακρίβεια οι περιοχές φόρτισης με τα αντίστοιχα επιφανειακά φορτία. Τέλος, τα επιφανειακά φορτία μεταφέρονται αυτόματα στα γραμμικά μέλη ως γραμμικά φορτία, με επιλογή της διεύθυνσης απόδοσής τους από το χρήστη. Αναλυτικά οι δυνατότητες της υπομονάδας «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπομονάδα «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» στο ΡΑΦ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετιζόμενα:

wind_01

Παρουσίαση της κατανομής των επιφανειών φόρτισης στο ΡΑΦ γραφικά αλλά και σε μορφή πίνακα με τις τιμές των επιφανειακών φορτίων.

2 Δυνατότητες της υπομονάδας «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» expand collapse