Συχνές Ερωτήσεις Αμοιβές Μηχανικών

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο σύνταξης, παραγωγής και υποβολής του αρχείου xml στο online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ, ερμηνείες κάποιων μηνυμάτων λάθους κατά την υποβολή ενός xml στο ΤΕΕ και τρόπους αντιμετώπισης κλπ.
Ζ.1 Που αποθηκεύεται το xml αρχείο και με ποιο όνομα?
Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ως προς το όνομα του αρχείου και την θέση αποθήκευσης.
Ζ.2 Μπορώ να επέμβω και να αλλάξω τιμές στο xml και με ποιο τρόπο? Για ποιο λόγο να το κάνω?

Το xml είναι ένα απλό αρχείο κειμένου, το οποίο αφού παραχθεί από το πρόγραμμα μπορούμε να το ανοίξουμε και να το επεξεργαστούμε με οποιονδήποτε text editor (πχ notepad). Υπάρχουν και εξειδικευμένοι επεξεργαστές (editors) xml που παρουσιάζουν το xml σε δομή πίνακα ή βάσης δεδομένων. Ένας από αυτούς που διατίθενται ελεύθερα είναι το Microsoft xml Notepad που θα βρείτε στην περιοχή downloads στο www.tol.com.gr.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν χρειάζεται να επέμβουμε στο xml. Χαρακτηριστικά το ΤΟΛ Αμοιβές είναι ίσως το μόνο πρόγραμμα του είδους, οι χρήστες του οποίου «σχεδόν» δεν γνωρίζουν την μορφή ενός xml, αφού το πρόγραμμα δεν δίνει εγγενώς κάποιο τρόπο εμφάνισης και πολύ περισσότερο επεξεργασίας του xml ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται! Τα xml για το ΤΕΕ που παράγει το πρόγραμμα είναι πλήρη και σωστά δομημένα.

Ζ.3 Μετά την υποβολή το έργο απορρίπτεται λαμβάνοντας το μήνυμα: «Ο/Η εταιρεία/τεχνολόγος δεν έχει έγκυρο πχ αριθμό μητρώου, και το έργο απορρίπτεται». Τι δεν έχω κάνει σωστά?

Το πιθανότερο είναι να μην έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα ότι πρόκειται για τεχνολόγο μηχανικό ή για εταιρεία. Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή θα πρέπει να 'τσεκάριστεί' το πεδίο στην σχετική στήλη του πίνακα που εμφανίζεται στην σελίδα «Κατάλογος Μηχανικών» του φύλλου «Έργο».
Ζ.4 Είμαι τεχνολόγος ή η μελέτη εκπονείται από εταιρεία μέλος του ΤΕΕ, τι πρέπει να αλλάξω στα στοιχεία μηχανικού για να γίνει δεκτό το xml στο ΤΕΕ?

Θα πρέπει να 'τσεκαριστεί' το πεδίο στην σχετική στήλη του πίνακα που εμφανίζεται στην σελίδα «Κατάλογος Μηχανικών» του φύλλου «Έργο».
Ζ.5 Όταν υποβάλει ένα έργο κάποιος συνάδελφος, στο οποίο συμμετέχουμε και οι δύο, από τον δικό λογαριασμό στο ΤΕΕ μπορώ να τυπώσω την ανάλυση του τρόπου υπολογισμού και τις εντολές πληρωμής όλων των μηχανικών?
Όχι, αυτός που υποβάλει το έργο τυπώνει τα πάντα. Οι υπόλοιποι μπορούν να τυπώσουν από τον δικό του λογαριασμό μόνο την δικιά τους εντολή πληρωμής.
Ζ.6 Υποβάλλω ένα xml, γίνεται δεκτό αλλά δεν εγκρίνεται και δεν μπορώ να τυπώσω εντολές πληρωμής και τεύχος υπολογισμού. Πως μπορώ να πληροφορηθώ την αιτία?

Συνηθέστερος λόγος είναι να αποτυγχάνει κάποιος έλεγχος ελαχίστων δαπανών σε κάποια μελέτη. Αίτια για να συμβεί αυτό είναι:

 • Σε τυπικό έργο να έχουμε δηλώσει κάποιοι χώροι να μην συμμετέχουν σε κάποιες μελέτες (πχ όχι θερμομόνωση στην πυλωτή). Το ΤΕΕ δεν το δέχεται.
 • Λόγω στρογγυλοποίησης κάποιας δαπάνης συνήθως σε εργασία χρονικού προγραμματισμού ή τευχών δημοπράτησης. Στην έκδοση 4 έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα και πλέον επιβάλει τον περιορισμό των δεκαδικών στον εμβαδομετρικό προϋπολογισμό σε 2 μόνο.
 • Γενικά το ΤΕΕ έχει ένα μονοσήμαντα ορισμένο προϋπολογισμό έργου (Σ) και ο έλεγχος ελαχίστων που κάνει απαιτεί να είναι πχ
  • Δαρχ/κων ≥ 100% Σ
  • Δφερουσας ≥ 30% Σ
  • Δθερμο/σης ≥ 5% Σ
  • κλπ

Αν δεν ισχύουν αυτά κάνει το έργο δεκτό αλλά δεν το εγκρίνει.

Μπορούμε να πληροφορηθούμε την αιτία μέσα από το σύστημα του ΤΕΕ κάνοντας login στο σύστημα από το φύλλο «ΤΕΕ online» του προγράμματος μέσω του συνδέσμου «Είσοδος» και στην συνέχεια επιλέγοντας το συγκεκριμένο έργο πατάμε το πλήκτρο με το «λατινικό ερωτηματικό».

Αν το πρόβλημα συνεχίσει να υπάρχει καλύτερα να επικοινωνήσετε με το ΤΕΕ.

Ζ.7 Υποβάλλω ένα αρχικό xml και δεν γίνεται δεκτό από το ΤΕΕ, απορρίπτεται. Ποια μπορεί να είναι η αιτία?

Οι συνηθέστερες αιτίες είναι:

 • Ελλιπή στοιχεία έργου ή ιδιοκτήτη
 • Λάθος αριθμός μητρώου κάποιου μηχανικού
 • Αναντιστοιχία αριθμού μητρώου και ειδικότητας. Πχ πολιτικός μηχανικός έχει δηλωθεί ως Τ.Ε. και το ανάποδο
 • Λάθος τιμή Ε.Τ.Α. πχ 100 αντί 115
 • Λάθος τιμή λ ή λάθος έτος ή τριμήνου για το λ
 • Ποσοστό ιδιοκτησίας < ή > του 100%
 • Ο μηχανικός που υποβάλει το έργο δεν συμμετέχει σε αυτό
Ζ.8 Έχω υποβάλει ένα έργο πολλές φορές για κάποιο λόγο. Μπορώ να διαγράψω από το ΤΕΕ όσα έργα για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής?
Όχι το σύστημα του ΤΕΕ δεν μας δίνει αυτή την δυνατότητα.
Ζ.9 Προσπαθώ να υποβάλλω τοπογραφικό μόνο στο σύστημα του ΤΕΕ αλλά το έργο δεν γίνεται δεκτό. Γιατί? Τι πρέπει να κάνω?

Στο νέο σύστημα του ΤΕΕ που ξεκίνησε στις 7/3/2010 τα τοπογραφικά πρέπει να δίνονται στο xml μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται έλεγχος ελάχιστης αμοιβής 5000·λ για το τοπογραφικό (η αμοιβή του τοπογράφου είναι «ότι προκύψει»). Κτιριακό έργο με τοπογραφικό μόνο δεν γίνεται δεκτό στο νέο σύστημα.

Το σύστημα του ΤΕΕ πλέον, υπολογίζει αμοιβές μόνο τοπογραφικών εργασιών και μάλιστα καλύπτει μεγάλο πλήθος περιπτώσεων υπολογισμού αμοιβής τοπογραφικών εργασιών σύμφωνα με το ΠΔ697/74. Το έργο όμως πρέπει να υποβληθεί ως έργο τοπογραφικών και όχι ως κτιριακό έργο. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσα από το ίδιο το σύστημα του ΤΕΕ. Προσοχή όμως καθώς στην περίπτωση αυτή, ισχύει ο έλεγχος ελάχιστης αμοιβής 5000·λ. Αν πρόκειται για έκδοση οικοδομικής άδειας για κτιριακό έργο, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το ΤΕΕ για να εκδοθεί διαφορετική εντολή πληρωμής με ποσό μικρότερο από 5000·λ.

Εναλλακτικά εφ' όσον πρόκειται για τοπογραφικό για έκδοση οικοδομικής άδειας κτιριακού έργου, μπορείτε να υποβάλλεται ξανά το σύνολο του έργου. Οπότε αν το τοπογραφικό ανατίθεται σε τοπογράφο ή αν είναι η μόνη μελέτη που αναλαμβάνει ένα μηχανικός, να εκτυπώσετε μόνο την εντολή του συγκεκριμένου μηχανικού. Αν το τοπογραφικό ανατίθεται σε μηχανικό που αναλαμβάνει και άλλες μελέτες, θα πρέπει και πάλι να ζητήσετε από το ΤΕΕ να εκδοθεί χειροκίνητα η εντολή πληρωμής.