ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Οι «Μεταλλικές Συνδέσεις» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τους πλήρεις ελέγχους επάρκειας των κόμβων μεταλλικών δομικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3-1.8. Η υπομονάδα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και το σχεδιασμό του ΡΑΦ, εντάσσεται πλήρως στο ενιαίο περιβάλλον του ΡΑΦ, προσδίδοντας έτσι ευχρηστία και απαλλάσσοντας το μελετητή από περιττές ενέργειες (μεταφορά εντατικών μεγεθών, γεωμετρικών χαρακτηριστικών των συνδεόμενων μελών κ.α.), οι οποίες είναι χρονοβόρες και μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη. Οι τύποι των μεταλλικών συνδέσεων που υποστηρίζονται από το ΡΑΦ, παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα

Περισσότερες πληροφορίες για τις μεταλλικές συνδέσεις στο ΡΑΦ, μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο «Μεταλλικές Συνδέσεις», εδώ:

metal_elements_1

Δεδομένα σύνδεσης άρθρωσης με ζεύγος γωνιακών στα άκρα των κεφαλοδοκών ενός μεταλλικού κτηρίου στο ΡΑΦ.

2 Κατηγορίες Μεταλλικών Συνδέσεων expand collapse
3 Έλεγχοι Επάρκειας expand collapse